Bedrijfsactiviteiten

Duizendpoot o.a. inzetbaar als trainer, adviseur, verbinder, procesbegeleider, intervisiebegeleider, trainingsacteur & trouwambtenaar!
Expertise in de jeugdhulpverlening en het sociaal domein.