Historie ZP Meppel

In 2015 stelde de Gemeente Meppel het Aanjaagbudget beschikbaar, een subsidie bedoeld voor burgerinitiatieven met een maatschappelijk toegevoegde waarde. Drie enthousiaste ZZP’ers, Gertjan Holterman (MeppelUnited), Janet van der Molen (Bewust Meppel) en Patricia Klooster (Bouwoon), stelden daarop een plan op om ZZP’ers in de gemeente Meppel, destijds 1500 mensen, te gaan organiseren. Helaas werd de subsidie niet toegekend.

In 2016 werd een tweede poging gedaan door Gertjan en Liesbeth Kingma, met de kennis van het traject in 2015, en werd de subsidie van meer dan € 7500 wel toegekend. ZPMeppel kon worden opgericht!

 

De oorspronkelijke doelstellingen waren:

  • Belangen behartigen voor ZZP’ers in de regio Meppel,
  • Verbinden van regionale ZZP’ers, business in regio Meppel stimuleren, bijdrage leveren aan de regionale economie
  • Zichtbaar maken van kwaliteit van ZZP’ers uit de regio
  • Gesprekspartner worden voor de Gemeente Meppel en Regio Zwolle
  • Organiseren van trainingen en workshops
  • Deelnemen aan regionale netwerkbijeenkomsten
Vijf jaar lang wist het bestuur, in wisselende samenstelling maar steeds onder de energieke leiding van Liesbeth Kingma als voorzitter, ZPMeppel te laten groeien naar meer dan 70 leden. Jaarlijks werd een interessant programma gepresenteerd, met substantiële deelname en voor een groot deel ingevuld door de leden. Helaas sloeg in 2021 en 2022 Corona toe, waardoor een aantal leden stopte als ZZP’er en ZPMeppel een lastige periode kende.

Per 1 januari 2023 stapte het huidige bestuur in met nieuwe energie, samen met een aantal enthousiastelingen die de evenementen organiseren en de communicatie verzorgen. ZPMeppel is momenteel weer een levendige en actieve organisatie voor ZZP’ers in Meppel. Er is groei in aantal leden en in impact. De oorspronkelijke doelen worden nog steeds nagestreefd en steeds steviger neergezet.