Belasting betalen of uitstellen?

Belasting betalen of uitstellen?

Ook binnen deze tijden van economische crisis willen we als ZP Meppel voor jullie klaar staan. Ons ZP Meppel lid Algert heeft een stuk geschreven over het betalen van belasting in de huidige situatie. Wat is handig en wat kun je beter niet doen. Hoe zorg je dat je geen valse aangiftes doet, hoe zorg je dat je uitstel krijgt en hoe zorg je dat je geen verzuimboetes oploopt.

Naast het onderstaande stuk van Algert, kun je meer informatie vinden op de site van de gemeente Meppel. Hierop staat hoe de gemeente Meppel nu omgaat met de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning bij levensonderhoud voor ZZP en MKB

Belasting betalen of uitstellen?

Een enkele keer kom ik het tegen: een ondernemer die zijn BTW aangifte bijstelt omdat hij het geld even niet heeft.  Dat is echter geen oplossing, maar vooruit schuiven van een probleem. En teksten als ‘Dat komt volgend kwartaal dan wel weer goed’ geven geen blijk van goed ondernemerschap, noch is het een garantie dàt het inderdaad volgend kwartaal goed komt…

Juist in deze tijd kan de verleiding er zijn om hier tòch aan toe te geven. Het is crisis: er komt minder geld binnen, uitgaven gaan door en dan óók die BTW nog.  Pfoe!

Je wilt misschien “wat spelen” met gegevens, heel onschuldig, maar mijn advies: ‘Doe het niet!’  De belastingdienst is een organisatie die voor een groot deel zijn werk doet op basis van big data. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en daardoor niet anoniem. Want door alle coaches op een hoop te gooien, ontstaat er een goed inzicht in de specifieke eigenschappen van zo’n groep en blijken er meer overeenkomsten dan verschillen te zijn. De belastingdienst kent jou dus, veel beter dan je denkt, en afwijkingen in vaste patronen vallen op. 

Het is ook niet handig. Je moet gewoon veel onthouden als je zo werkt. Mijn vader zij het vroeger al: ‘Wees altijd eerlijk, anders moet je teveel onthouden’. Het kost veel tijd en energie maar levert uiteindelijk niets op. Elke volgende aangifte duurt langer omdat je eerst terug moet kijken; ‘Wat gebeurde er toen, waar moet ik nog rekening mee houden en moet ik nog iets corrigeren?’

En dat liquiditeitsprobleem dan?

Dàt is dus precies waar de noodmaatregel voor bedoeld is die zelfstandigen (MKB ondernemers, maar ook ZP’ers) door deze crisis heen moet helpen: uitstel van betaling van belastingen. Dit geldt overigens voor àlle belastingen. 3 Maanden later betalen. Dat is ongeveer net de tijd die je wint door nu je aangifte naar je hand  proberen te zetten. Niet nodig, niet wenselijk, niet doen dus.

Doe je aangifte, met de juiste bedragen, maar betaal vervolgens niet. Tenzij je geen last hebt van liquiditeitsproblemen, natuurlijk,  dan betaal je wel gewoon op tijd wat je verschuldigd bent. Als ondernemer heb je ook gewoon een morele verplichting naar de maatschappij en is het ook voor hen niet een kwestie van graaien wat je krijgen kan.

Dus, kun je het niet missen, houd dan achter wat je nodig hebt om als bedrijf te kunnen overleven.  En dan, wanneer je niet betaalt, krijg je na een paar weken een schrijven van de belastingdienst met de oproep om het verschuldigde bedrag te betalen, verhoogd met een verzuimboete.

Geen paniek. Dát is het moment om een briefje te sturen waarin je uitlegt dat je slachtoffer bent van de economische gevolgen van de corona-crisis en nu niet kunt betalen. Je geeft aan dat je gebruik maakt van het recht op uitstel van betaling en intrekking van de opgelegde boete. 

Het uitstel zal verleend worden en de boete ingetrokken. Je krijgt 3 maanden uitstel en als jij je daaraan kunt houden is er niets aan de hand, hoef je geen valse aangifte te doen, ben je niet te laat, krijg je geen boetes en hoef je ook niet te onthouden wat je een volgend keer nog moet “corrigeren”.

Succes iedereen.

Hartelijke groet,

Algert

      algert.nl

boekhouding, loonadministratie, belastingen,

0 5 2 2     –     4 7 5    4 6 2        

post@algert.nl               KvK   58 06 35 28

www.algert.nl                 Beconnr. 65 97 45