Blog: Familiebedrijven: dé motor van het MKB

Blog: Familiebedrijven: dé motor van het MKB

De komende 5 tot 10 jaren wordt er een hausse aan overnames in de familiebedrijven verwacht (bron: Banken). Dit komt o.a. door de naweeën van de babyboom. Enkele knelpunten daarbij zijn: generatieverschillen, toegenomen mondigheid (koude kant) en snel veranderde markten (webwinkels).
Overnames kunnen binnen de familie spelen, maar ook met derden. Dat zijn dan bijvoorbeeld: concurrenten (behoefte aan personeel is een reden tot overname) en investeerders, die om allerlei redenen op overnamepad zijn.

Problemen: die zijn velerlei! Allereerst de familie zelf: is er een gezonde familieverhouding? Die kan leiden tot overeenstemming over (het tijdstraject van) de overname. Is die gezonde basis er minder, dan is dat het eerste aandachtspunt. Elementen daarbij zijn: eenheid, gelijkheid en harmonie. Immers, in de regel zijn de eigenaren niet de gehele familie…
Voor zowel de overdrager (vaak de ouders) als de overnemers (het kind, kinderen of derden) is belangrijk: hoe is mijn inkomen na de overdracht? Of: wat gebeurt er met mijn vermogen (bij bijv. aandelen) of wat kan ik als rendement verwachten (investeerder)?
Is er een testament: van wie, is dat up-to-date en geschikt voor de overname? Zijn er andere – al of niet vastgelegde – afspraken (familiestatuut)?

Verder: kan de familie het traject zelf ‘handelen’ of is het beter om een onafhankelijke derde in te schakelen? Want naast het bovenstaande spelen ook nog: de (eventuele afrekening met de) Belastingdienst en de financiering van de overname.

Visie: onlangs was ik nog bij een info-avond over de opvolging binnen familiebedrijven. Eens te meer bleek hoe complex en diepgaand de overdracht is! Met mijn kennis en (levens-)ervaring meen ik u bij dit traject uitstekend te kunnen bijstaan.

Oplossing: wat mijn insteek betreft: ik begeleid u van ‘a tot en met z’ door na de kennismaking-met-klik te luisteren, te inventariseren, afspraken te maken, verslag te doen en te helpen om tot besluiten te komen. En eventueel derden uit mijn netwerk in te schakelen (bijv. een notaris, een makelaar).

Tenslotte: bent u als eigenaar, het liefst tezamen met uw gehele familie, tot de overtuiging gekomen dat u het overnametraject het beste met een onafhankelijke derde kunt afleggen, dan mag u me bellen of e-mailen!

Frank Visser