Corona TEAM sessie 18 maart

Corona TEAM sessie 18 maart

18-3-2020; 13.00 uur: De eerste virtuele bijeenkomst van ZP Meppel is een feit!

 

De deelnemers in ZP Meppel waren uitgenodigd om mee te doen. Mick, Tineke, Anoula, Paula, Liesbeth, Melanie en Algert hadden elkaar inderdaad gevonden in een TEAM-sessie.

 

Best een beetje spannend (want nog nooit gedaan), maar het was leuk, gezellig en informatief.

In deze tijd van thuiswerken, afgezegde afspraken, gecancelde opdrachten, bijeenkomsten die niet doorgaan en klanten die wegblijven, kan het prettig zijn om eens even te horen hoe een ander daarmee omgaat.

 

Na een korte uitleg door Liesbeth heeft Algert een paar dingen verteld over maatregelen die er inmiddels zijn afgekondigd door de regering, m.n. om zelfstandigen tegemoet te komen.

 

Punten die ter sprake kwamen:

  • Uitstel van betaling bij de belastingdienst
  • Wet Bijzondere bijstand Zelfstandigen. Verstrekt door Sociale Zaken, aan te vragen bij je gemeente.
  • Bankkrediet met overheidsgarantie.
  • Door Qredits vertstrekte kredieten: rente gaat omlaag naar 2%, aflossingen (kunnen) worden uitgesteld.
  • Niet ter sprake gekomen, maar wel belangrijk om nog te noemen: Check eens even of je jouw voorlopige aanslag niet moet bijstellen. Het is wel een bedrag dat je elke maand wegbrengt…

 

Wat verder nog met de groep werd gedeeld, en evt. reacties:

  • Ik kan nog doorwerken, maar maak mij vooral zorgen voor mijn klanten wat er gebeurt als ik zelf ziek word. Kan ik niet voor hen aan het werk! Zijn er geen mogelijkheden om nu al rond te kijken of je met iemand afspraken kunt maken waarbij je voor elkaar kunt inspringen. Maak alvast een draaiboek voor diegene.
  • Ik geef cursussen, dat ligt nu stil. Kun je niet een onlinecursus ontwikkelen of een Webinar.
  • Ik ben vooral bezig om mijn klanten zover te krijgen dat ze inderdaad meer doen met de web-omgeving. Goed bezig
  • Ik beperk mijzelf en vermijd plekken waar veel mensen zijn en kom dus liefst niet bij bedrijven. Ga wel de natuur in. Heb je er over nagedacht dat het voor jou klanten heel handig zou kunnen zijn dat je bij hen aan het werk bent juist nu er geen gasten/klanten rondlopen?
  • Als je het hebt over uitstel van betaling bij de belastingdienst, kun je dan vragen om uitstel omdat je geld wilt reserveren voor na de crisis? Nee, de belastingdienst is geen bank van lening. Als je reserves óp zijn en je kunt niet betalen, dàn kun je uitstel aanvragen om niet alsnog in de problemen te komen.

 

Vanuit de groep werden nog een paar interessante links gedeeld om op de hoogte te blijven:

Belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Algemeen advies (en voor iedereen toepasbaar): wanneer je speelt met de gedachte om ‘iets’ te beginnen op internet, een Webinar of cursus e.d., BEGIN dan gewoon.

Als je blijft ontwikkelen en onderzoeken en proberen en testen en door ontwikkelen, dan ben je misschien over een half jaar zover maar is de crisis bezworen en zit er niemand meer op je te wachten. Begin, maak fouten, leer ervan, ontwikkel in de praktijk. Al doende leert men.  Heb je een mogelijke oplossing (voor jezelf of voor je klanten) dan is het zaak om die zo vroeg mogelijk in te zetten, desnoods met fouten.

 

De sessie viel zo goed, dat we direct hebben besloten om dit contact met elkaar zo te onderhouden Wil je erbij zijn dan kan dit volgende week woensdag om 16.00 uur