De ZP’er zichtbaar en vindbaar.

De ZP’er zichtbaar en vindbaar.

Afgelopen donderdag, 14 september, waren we aanwezig bij de halfjaarlijkse bijeenkomst van ZP Netwerken. Een aantal punten stonden op de agenda. O.a. de komende verkiezingen waarin de ZP’er naar voren willen schuiven. We willen bij onze plaatselijke partijen onder de aandacht brengen dat, naast werkgevers en werknemers, de ZP’er een economisch belangrijke speler is op de arbeidsmarkt.
Verder werd er gesproken over de mogelijkheden om aan te sluiten bij ZZP Nederland en de voordelen die dit kan bieden voor onze leden. Daarover later meer.
ZPN gaat bezig met een landelijke kaart waarop alle ZP’ers vindbaar zijn. Opdrachtgevers, gemeenten en ZP’ers kunnen elkaar dan makkelijker vinden. Onze leden staan gratis vermeld en komen extra naar voren. Deze kaart zal in de loop van volgend jaar online staan. Er wordt nog gezocht naar partijen om dit te ontwikkelen en te bouwen.
Daarnaast werden er veel leuke en handige ideeën gedeeld vanuit de netwerken. Deze vergadering laat duidelijk zien dat we onze rol als belangenbehartiger, voor het imago en de zichtbaarheid van onze deelnemers, als belangrijk doel hebben!