Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

Onder leiding van de nieuwe werkgroep events bespraken we afgelopen maandag onze voornemens en doelen voor 2019 en hieven we het glas op een nieuw jaar. We mochten weer nieuwe leden begroeten: ZP Meppel groeit. Ook inventariseerden we alle ideeën voor de inhoud van ZPM avonden, workshops en learnings. Dat er behoefte is aan kennisdeling, nieuwe kennis en intensiever netwerken is overduidelijk. Komend jaar gaan we zoveel mogelijk ideeën een plek geven in onze events. Houd de agenda in de gaten!