Persbericht: ZP Meppel wil actievere inspanning gemeente voor kleine ondernemers

Persbericht: ZP Meppel wil actievere inspanning gemeente voor kleine ondernemers

In de week voor de verkiezingen presenteert ZP Meppel alvast een aantal aandachtspunten voor de nieuwe gemeenteraad en het te vormen college.

ZP Meppel is de belangenbehartiger van zelfstandig professionals in en rondom Meppel. In die hoedanigheid is ZP Meppel naast ICC Parkmanagement en de Meppeler Handelsvereniging gesprekspartner van de gemeente.
Inmiddels is bijna tien procent van de Meppeler beroepsbevolking zp’er. Met hun aandeel groeit ook hun maatschappelijk en economisch gewicht. In het beleid blijven ze veelal buiten beeld, constateert ZP Meppel-voorzitter Liesbeth Kingma.

ZP Meppel pleit dan ook voor gerichte aandacht voor deze ondernemers in de nieuwe raadsperiode. “We zijn in de aanloop naar de verkiezingen aangeschoven bij een aantal partijen om de behoefte van zp’ers voor de komende vier jaar onder de aandacht te brengen. Wat wij vertelden kwam voor de meesten als nieuws.”

Broedplaats
De eerste punt op het ‘verlanglijstje’ van de zp’ers is actieve steun en inzet ten behoeve van presentabele en betaalbare bedrijfsruimte, een ontmoetingsplek en ‘broedplaats’ voor starters en kleine ondernemers. In andere plaatsen zijn zulke initiatieven er, overal met gemeentelijke ondersteuning. Liesbeth Kingma: “Wij hebben de mogelijkheden in Meppel uitgebreid onderzocht en het blijkt dat zoiets alleen haalbaar is met de hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld in een gebouw dat de gemeente in eigendom heeft.”

Ondernemersfabriek
Een tweede punt van aandacht voor ZP Meppel is de komst van de ‘Ondernemersfabriek’ naar Meppel. Dit is een provinciaal initiatief voor ondernemers met groeiambitie. Meppel is de enige van de vier grote Drentse gemeenten zonder Ondernemersfabriek.
“De gemeente ziet de noodzaak tot dusver hiervan nog onvoldoende,” aldus Kingma. “Dat komt doordat ze zich baseert op oude onderzoeken in een oude situatie.” ZP Meppel pleit ervoor om alle blokkades weg te halen en hier met een positieve grondhouding naar te kijken.
Zp’ers zijn dikwijls bekwaam op hun vakgebied, en daarmee vooral ondernemend, maar niet altijd ondernemer. Er bestaat op dat vlak dus een behoefte aan toegankelijke ondersteuning. Daarom pleit ZP Meppel voor betere toegang tot provinciale vouchers en aansluiting bij succesvolle initiatieven elders.

Aanbestedingen
Verder zou ZP Meppel graag zien dat de gemeentelijke aanbestedingen toegankelijk worden voor (samenwerkende) zp’ers. Kleinere ondernemers die toegevoegde waarde leveren moeten serieus kunnen meedingen.