ZP Meppel en de Ondernemersfabriek Drenthe

ZP Meppel en de Ondernemersfabriek Drenthe

Ruim een jaar geleden – in maart 2018 – heeft het bestuur van ZP Meppel de wensen van haar leden kenbaar gemaakt bij de politieke partijen, voorafgaand aan de verkiezingen.

Te noemen: het toegankelijk worden van gemeentelijke aanbestedingen voor (samenwerkende) zp’ers, een ontmoetingsplek en ‘broedplaats’ voor starters en kleine ondernemingen en de komst van de ‘Ondernemersfabriek’ naar Meppel.

De coalitie zag het nut en de noodzaak hiervan in en heeft dit het afgelopen jaar opgenomen in het coalitie akkoord.

Korte tijd geleden kregen wij bericht dat de OndernemersFabriek Drenthe naar Meppel komt. Echter, de wijze waarop de OFD ‘plaats neemt’ in Meppel sluit niet aan bij onze wensen. Wij zien een locatie of een ruimte in Meppel die kan fungeren als ontmoetingsplek en broedplaats voor starters en kleine ondernemers; een plek waar men heen kan voor hulp en advies en om te werken. De vorm die nu aan de OFD wordt gegeven – een sticker op de deur bij een ruimte die al door de provincie in gebruik is – voorziet niet in de behoefte van onze leden.

Wij zijn van mening dat wij ons niet kunnen conformeren aan deze opzet. Dit is niet wat onze leden vragen en hieraan meewerken in deze vorm zal ten koste gaan van onze eigen geloofwaardigheid als belangenorganisatie voor (startende) zp’ers. We zijn uitgenodigd om te participeren in de opening van de OFD in Meppel, maar om genoemde redenen hebben wij daarvoor bedankt.

Naar aanleiding hiervan hebben wij opnieuw contact gezocht met de politieke partijen in Meppel om onze standpunten nog maar eens goed uit te leggen. Wij hopen hiermee dat de politiek met ons in gesprek blijft, zodat we samen kunnen blijven zoeken naar mogelijkheden om starters en zp’ers écht te helpen bij het verbeteren van hun ondernemingsvaardigheden. Inmiddels heeft het CDA positief gereageerd en zijn wij uitgenodigd om onze visie nog eens te komen verduidelijken

Het bestuur van ZP Meppel is voornemens om de opening van de huidige vorm van het OFD bij te wonen. Wanneer wij een uitnodiging krijgen, zullen wij deze doorsturen naar alle leden.