ZP Meppel jouw belangenorganisatie!

ZP Meppel jouw belangenorganisatie!

Op 15 juni j.l. zijn wij aangeschoven bij de provincie Drenthe.
Dit deden wij samen met de voorzitters van ZP Westerveld, Bruisend ZP de Wolden, ZP netwerken, de gemeentelijke ambtenaren van economische zaken en de ambtenaar van de provincie Overijssel.
In de provincie Overijssel zijn er een aantal mooie subsidie vouchers speciaal voor ZP’ers. Hier wordt in Overijssel gretig gebruik van gemaakt en speelt ook goed in op de behoefte van de ZP’ers.
Wij hebben als besturen van de ZP netwerken in Drenthe een aantal mooie ideeën voorgelegd aan de Provincie Drenthe en werden hierin gesteund door de provincie Overijssel en ZP netwerken.
We hopen in het najaar met meer nieuws hierover te komen!