Privacyverklaring

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website-bezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting ZP Meppel (hierna te noemen als ZP Meppel), Brandemaat 94, 7943 EZ Meppel, KVK 67251897

Versie: 26-09-2023

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doelen van gebruik

U heeft, bij het aangaan van het lidmaatschap, toestemming gegeven voor het verwerken van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens kan dan ook op deze grondslag worden gebaseerd.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ZP Meppel in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. ZP Meppel gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het vermelden van de gegevens van uw bedrijf en de contactpersoon (personen) als lid van onze organisatie op onze website;
 • Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u;
 • Het op de website publiceren van u als contactpersoon en/of deelnemer aan een evenement van ZP Meppel;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ZP Meppel, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAWTE-gegevens van uw bedrijf en contactpersoon (personen) van het bedrijf;
 • geslacht;
 • foto;
 • IP-adres;
 • browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag op o.a. onze website en de nieuwsbrief;
 • social media

Deelnemersvoorwaarden

Na aanmelding bent u ten minste deelnemer tot het einde van het kalenderjaar. Deelnemerschap wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het deelnemerschap dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter of penningmeester ten minste voor 20 december van het betreffende kalenderjaar.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de, in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden, te bereiken. Na beëindiging van het lidmaatschap worden gegevens verwijderd.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens, die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden en/of andere partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u er hieraan voorafgaand toestemming voor heeft gegeven en dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of dat wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

ZP Meppel maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Echter uw gegevens als deelnemer staan openbaar op onze website met uw instemming.

Gebruik van cookies

ZP Meppel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor u onthouden en informatie over uw bezoek bijhouden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken

ZP Meppel gebruikt cookies met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden- en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Links naar andere websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites of kan inhoud tonen van andere websites (embedded content). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden of embedded content, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag ZP Meppel vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ZP Meppel verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@zpmeppel.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-25138197

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

ZP Meppel Toestemming verwerking mediabestanden

Onderdeel van het lidmaatschap van ZP Meppel is het geven van toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s voor media- en websitedoeleinden. Hieronder verstaan wij het plaatsen van foto’s en /of filmpjes op Instagram, facebook, linkdin en de website van  ZP Meppel.  Het betreft beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens bijeenkomsten georganiseerd door of voor ZP Meppel.

Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen geen foto’s waardoor deelnemers schade kunnen ondervinden.

De foto’s en/of video-opnames zullen uitsluitend worden gebruikt op bovengenoemde sites. En zijn bedoeld ter inzage en promotie doeleinden. De mediabestanden zullen maximaal 3 jaar worden bewaard.

In geval van vragen, kun je een mail sturen naar info@zpmeppel.nl