Eind september hebben wij een noodkreet verstuurd voor ZP Meppel. Er moést iets gebeuren om onze toekomst veilig te stellen. We deden een oproep voor nieuwe bestuursleden en in oktober hebben we een goede bijeenkomst gehad met een aantal van jullie. Hierin hebben we gediscussieerd over wat we verwachten van ZP Meppel, wat er goed gaat & wat minder en hoe we in de toekomst van betekenis kunnen zijn. We waren het erover eens dat we onze club van waarde vinden en daar onze schouders onder willen zetten.

Resultaat van de oproep en bijeenkomst is dat een paar mensen hebben aangeven deel te willen nemen aan het bestuur.

Vanaf januari 2023 presenteren we dan ook ons nieuwe bestuur:

  • Gertjan Holterman (voorzitter & netwerk)
  • Hannette Webbink (netwerk)
  • Annèt van Zeeburg (secretariaat)
  • Cary Olinga (financiën)
  • Frank van Bergen (algemeen – tot juli)

Frank gaat het bestuur verlaten maar zal het komende half jaar nog aanblijven om zaken over te dragen. Olaf Agterbosch heeft helaas afscheid genomen van ZP Meppel. We danken hen voor hun grote inspanningen de afgelopen 2 jaar in het bestuur en schenken daar op een later moment passende aandacht aan.

Hoe nu verder?
Prioriteit is nu het plannen en organiseren van verschillende waardevolle activiteiten in 2023. Hier maken we een plan voor. Daarnaast kijken we wie wat gaat doen en hoe we jullie hier actief bij kunnen betrekken. En ook verbinding zoeken met netwerken in Meppel en de regio staat hoog op de lijst. We houden jullie op de hoogte en zullen niet schromen je om hulp te vragen wanneer we dat nodig hebben.

Heb jij zelf een goed idee voor 2023? Wil je een bijdrage leveren? Heb je andere vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!